Tính Năng

Khởi động doanh nghiệp Online của bạn một cách nhanh chóng

Dễ dàng tùy chỉnh

Không yêu cầu kĩ thuật, giao diện trực quang

Quản lý sản phẩm dễ dàng

Áp dụng công nghệ vào yuy trình quản lý

Bắt đầu kinh doanh trực tuyến

Tạo doanh nghiệp cho dù bạn có một ý tưởng mới hay đang tìm kiếm một cách mới để kiếm tiền.

Tạo doanh nghiệp trực tuyến

Biến cửa hàng bán lẻ của bạn thành một cửa hàng trực tuyến

Hoàn thành Website chỉ sau 5 phút

Đưa doanh nghiệp của bạn lên Business Online

Webiste bán hàng chuyên nghiệp

Thiết lập với sự trợ giúp của BeginShop